Frågor & Svar:

Fråga: Vad händer efter att man åkt fast för att ha använt droger menar efter man tagit testet o så o vad ses som ett "allvarligt" missbruk?
Maria Ungdom svarar:

Om du lämnat ett positivt urinprov så vill vi först ta reda på i vilken utsträckning du tar droger för att kunna erbjuda bäst vård eller stöd att sluta. Antingen behövs akut hjälp med avgiftning eller uppföljning med besök i vår öppenvård.

När det gäller vad som räknas som missbruk så brukar man prata om att uppfylla minst ett av följande kriterier under de senaste 12 månaderna:

1. Upprepad användning som leder till att man misslyckas med att fullgöra sina skyldigheter på arbetet, i skolan eller i hemmet.

2. Upprepad användning i situationer som innebär risk för fysisk skada (t.ex. rattfylleri).

3. Upprepade problem med rättvisan då man varit påverkad.

4. Fortsatt användning trots ständiga eller återkommande problem socialt eller med relationer till andra människor orsakade eller förstärkta av berusning.

» Läs vad andra har frågat om Droger